شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

مراحل ثبت، تائید و انتقال چک بر اساس طرح جدید

کد خبر: SHP-69151 ساعت انتشار: 11:58 تاریخ انتشار: 1399/10/24
مراحل ثبت، تائید و انتقال چک بر اساس طرح جدید

صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک بنا بر اعلام بانک مرکزی از روز ۲۰ دی ۹۹ می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد به‌صورت اختیاری انجام دهند. در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است. با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها مانند قبل بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد با استفاده از برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت:

با توجه به در دسترس بودن برنامک‌های حوزه پرداخت، خدمات پرکاربرد از قبیل امکان ثبت چک متعلق به هر یک از بانک‌ها)، تائید چک (چکی که کاربر به‌عنوان ذینفع قصد دریافت آن را دارد و نیاز است تا پیش از دریافت فیزیک چک، مندرجات آن را استعلام کرده و با فیزیک چک تطبیق دهد) و همچنین انتقال چک، توسط برنامک‌های یادشده ارائه می‌شوند. لازم به ذکر است، نیازی به انجام هیچ اقدامی از جانب بانک، برای دسترسی به برنامک‌های یادشده وجود نداشته و افراد می‌توانند برنامک‌های فوق را دانلود و مورداستفاده قرار دهند. همچنین خاطرنشان می‌سازد، برنامک‌های حوزه پرداخت صرفاً امکان ارائه خدمت به مشتریان حقیقی و حساب‌های انفرادی را دارا می‌باشند. (مجموعه برنامک‌های قابل‌استفاده در این حوزه از طریق وب‌سایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به نشانی www.shaparak.ir قابل دریافت و نصب است).

فرایندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد

۱. ثبت چک: پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادرکننده به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع ذینفعان می‌کند. لازم به ذکر است این مرحله به‌عنوان ثبت اولیه چک تلقی شده و ثبت نهایی چک در سامانه صیاد مستلزم تائید دریافت چک توسط ذینفع آن است.

خلاصه اقدامات مذکور به شرح ذیل است:

 • ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع و بابت در برگ چک
 • مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد از طریق تلفن همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به صادرکننده چک است
 • احراز هویت از طریق یکی از کارت‌های بانکی صادرشده از سوی بانکی که دسته‌چک وی را صادر کرده است
 • ورود مندرجات چک در سامانه صیاد
 • تائید و ثبت اولیه چک

۲. استعلام و تائید دریافت چک (توسط ذینفع): با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد است، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات ذیل را صورت خواهد داد:

 • مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد از طریق تلفن همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به گیرنده چک است لزومی به یکسان بودن ابزار مورداستفاده توسط صادرکننده و تائید کننده چک وجود ندارد)
 • احراز هویت از طریق هر یک از کارت‌های بانکی متعلق به شخص
 • استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع و بابت
 • تائید یا رد چک بر اساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات
  الف/ در صورت تائید چک: چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.
  ب/ در صورت رد چک: ذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه، می‌بایست فیزیک چک را به صادرکننده انتقال‌دهنده عودت دهد.

٣. انتقال چک: در قانون جدید چک پشت‌نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است. بر این اساس، مراحل زیر توسط انتقال‌دهنده چک می‌بایست انجام گیرد:

 • مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد از طریق تلفن همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به انتقال‌دهنده چک است
 • احراز هویت از طریق هر یک از کارت‌های بانکی متعلق به شخص
 • ورود اطلاعات برگ چک متعلق به انتقال‌دهنده در سامانه صیاد
 • ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی بابت و هویت ذینفع جدید چک (انتقال گیرنده)
 • تائید و ثبت اولیه انتقال چک

۴. استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک: این سرویس، همانند گذشته امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی صیادی برگ چک را فراهم می‌کند. علاوه بر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد، خدمت مذکور از طریق روش‌های قابل دریافت است:

۱- پورتال بانک مرکزی

از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir و با مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی، نسبت به وضعیت اعتباری کلی صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی رفع سوء اثر نشده نزد شبکه بانک مطلع شوند. لازم به ذکر است، این اطلاعات در قالب دسته‌بندی‌هایی که شرح جزئیات آن‌ها در تارنمای این بانک موجود است، ارائه می‌شود.

۲- سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱

سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ امکان استعلام وضعیت اعتباری کلی شخص صادرکننده چک، شامل دسته‌ای که وی بر اساس تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی رفع سوء اثر نشده، در آن قرار می‌گیرد را اعلام می‌کند.


دسته بندی: اخبار