شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

گزارش شاپرک از جزئیات تسویه پرداخت‌یاری

کد خبر: SHP-66961 ساعت انتشار: 11:46 تاریخ انتشار: 1399/05/14

افزایش ماندگاری سرویس‌های شرکت شاپرک و پیگیری از بانک‌ها در رفع مشکلات تسویه پرداخت‌یارها در دست اقدام است.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت شاپرک، عملیات تسویه پرداخت‌یاری از نهم آبان ماه سال 1397 با انجام تراکنش‌های آزمایشی آغاز و در اردیبهشت ماه سال 1398 با اضافه شدن تعداد بیشتری از شرکت‌های پرداخت‌یار به سامانه در مقیاس بزرگتری ادامه یافت.

بر اساس گزارش‌های ثبت شده از حدود یک سال پیش تا زمان تهیه این گزارش، حدودا 150 پرداخت‌یار به مرحله عملیاتی رسیده‌اند ولی تنها 30 پرداخت‌یار فعال به صورت روزانه عملیات تسویه با پذیرندگان را انجام میدهند.

نکته مهم اینکه از اول مرداد سال گذشته تا 11 مرداد امسال 300 روز غیر تعطیل وجود داشته که عملیات پرداخت‌یاری در آن صورت پذیرفته است. در میان این سیصد روز مجموعاً در 56 روز عملیات تسویه پرداخت‌یارها در سامانه پرداخت‌یاری شاپرک و سامانه‌های بانک‌ها با مشکلاتی مواجه بوده که موجب تأخیر در تسویه شده است. از این تعداد مشکل، علت تأخیر تنها در 9 مورد سامانه پرداخت‌یاری شاپرک و در سایر موارد، منشأ تأخیر یک یا چند بانک‌ فعال در حوزه تسویه پرداخت‌یاری بوده‌اند.

شایان ذکر است: افزایش ماندگاری سرویس‌های این شرکت و پیگیری ار بانک‌ها در رفع مشکلات مذکور در دست اقدام است.

دسته بندی: اخبار