شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

مدل کسب‌وکار مطابق با مستند بانک‌مرکزی؛ شرط ورود به آزمون‌های پرداخت‌یاری

کد خبر: SHP-44003 ساعت انتشار: 10:44 تاریخ انتشار: 1397/10/12
مدل کسب‌وکار مطابق با مستند بانک‌مرکزی؛ شرط ورود به آزمون‌های پرداخت‌یاری

انطباق با چارچوب کسب‌وکار تعریف شده در مستند پرداخت‌یاری، شرط ورود متقاضیان به مرحله آزمون‌های فنی خواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، از آنجاکه مستند پرداخت‌یاری که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی در تابستان امسال ابلاغ شد، صرفا به یک کسب‌و‌کار معین یعنی راهبری پذیرندگان خرد شبکه پرداخت می‌پردازد که ویژگی‌ها و مدل کسب‌وکاری آن به طور مشخص در آن مستند نیز ‌معرفی و تشریح شده‌است، طبیعتا ورود به فرایند پرداخت‌یاری تنها پس از ارائه مدل کسب‌و‌کار از سوی متقاضی و حصول اطمینان از انطباق فعالیت متقاضی ‌با چارچوب کسب‌وکارِ پرداخت‌یاری، ممکن خواهد بود. بر این اساس تمامی متقاضیان پرداخت‌یاری در همه مراحل فرایند امضای موافقت‌نامه، باید پیش از ورود به مرحله آزمون‌های فنی، مدل کسب‌و‌کاری خود را به شرکت شاپرک ارائه کنند.
روشن است تنها متقاضیانی که فعالیت آن‌ها منطبق با چارچوب اعلامی پرداخت‌یاری در مستند پرداخت‌یاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران باشد، مجوز ورود به آزمون‌های فنی و ادامه فرایند را پیدا خواهند کرد.
دسته بندی: اخبار