شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی (قسمت پایانی )

کد خبر: SHP-80859 ساعت انتشار: 06:02 تاریخ انتشار: 1398/06/16
درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی  (قسمت پایانی )

در قسمت اول این مقاله به بیان کارکردهای مختلف پول نظیر «مخزن ارزش»، «ابزار مبادله» و نهایتا به عنوان «واحد حساب» پرداختیم و سپس ضمن تشریح مکانیزم اجماع، به نقص رمزارزها در خصوص کارکردهای دوم و سوم پول اشاره گردید. در ادامه و در قسمت دوم، کاربردهای نشانه‌های ثانویه در ثبت مالکیت دارائی‌های دیجیتال تشریح گردید. درنهایت در قسمت سوم به موضوع پول خصوصی، مدیریت عرضه و تقاضای پول خصوصی و همچنین ارائه مثالی برای درک بهتر پیچیدگی آن پرداختیم.