چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
شرکت شاپرک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی ( قسمت سوم )

کد خبر: SHP-12216 ساعت انتشار: 05:53 تاریخ انتشار: 1398/06/16
درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی  ( قسمت سوم )

در قسمت اول این مقاله به بیان کارکردهای مختلف پول نظیر «مخزن ارزش»، «ابزار مبادله» و نهایتا به عنوان «واحد حساب» پرداختیم و سپس ضمن تشریح مکانیزم اجماع، به نقص رمزارزها در خصوص کارکردهای دوم و سوم پول اشاره گردید. در ادامه و در قسمت دوم، کاربردهای نشانه‌های ثانویه در ثبت مالکیت دارائی‌های دیجیتال تشریح گردید.