شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی (قسمت اول )

کد خبر: SHP-93928 ساعت انتشار: 03:16 تاریخ انتشار: 1398/05/01
درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی  (قسمت اول )

این مقاله در ابتدا به بررسی زیرساخت‌های فنی، اقتصادی و قانونی رمزارزها  می‌پردازد. سپس با تشریح مفهوم نشانه‌های ثانویه  (که مبتنی بر یک شبکه زنجیره بلوک قابل صدور هستند)، روش‌های ایجاد و استفاده از دارائي‌های دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه اعتبار، پیچیدگی و محدودیت‌های فنی، اقتصادی و حقوقی استفاده از توکن‌ها به‌عنوان پول خصوصی واکاوی می‌شود.