شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

تعلیق سرویس برخی شرکت‌های پرداخت‌یار به علت عدم انجام تعهدات

کد خبر: SHP-47888 ساعت انتشار: 10:43 تاریخ انتشار: 1397/10/12
تعلیق سرویس برخی شرکت‌های پرداخت‌یار به علت عدم انجام تعهدات

سرویس برخی شرکت‌های پرداخت‌یار به علت تعلل در انجام تعهدات مندرج در موافقت‌نامه از سوی واحد نظارت بر شبکه پرداخت شاپرک تعلیق شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، همان‌گونه که قبلا هم تأکید شده بود، شرکت‌هایی که موفق به انجام آزمون‌های فنی پرداخت‌یاری و امضای موافقت‌نامه شده بودند تا اول آذر ماه فرصت داشتند تا پذیرندگان خود را به شرکت شاپرک معرفی و در سامانه جامع پذیرندگان ثبت کنند. 
بر همین اساس بسیاری از پرداخت‌یارها اقدامات لازم را ظرف مهلت تعیین شده انجام دادند اما برخی از شرکت‌های پرداخت‌یار علی‌رغم تمدید مهلت ثبت پذیرندگان و تذکرات متعدد شاپرک تا نیمه آذر ماه در انجام این تعهد که در بند 9 موافقت‌نامه تصریح شده‌است، تعلل کردند. به این ترتیب شاپرک نیز ناگزیر در راستای انجام مسئولیت‌های نظارتی خود و همچنین حفظ امنیت شبکه پرداخت کشور، سرویس این دسته از پرداخت‌یارها را تعلیق کرد.
فهرست بروز شده پرداخت‌یارها و تازه‌ترین وضعیت سرویس این شرکت‌ها در سایت شاپرک قابل مشاهده است. 

دسته بندی: اخبار